Aktuality

Návštěva Techmanie 29. září 2017

Žáci 6., 7., a 8. třídy navštívili spolu se svými třídními učiteli Techmanii v Plzni. Žáci si prohlédli celou expozici plnou mnoho zajímavých pokusů, dozvěděli se spoustu nových informací o stravě, obnovitelných zdrojích energie, o vesmíru a mnoho dalšího. Vrcholem celé prohlídky byla návštěva 3D kina, kde děti mohly shlédnout film Titáni dobv ledové.

logo

Ředitelské volno 20. října 2017

V pátek 20. a v sobotu 21. října se uskuteční v ČR volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Vzhledem k tomu, že školní prostory budou využity jako volební místnosti a technické zázemí pro volební komise, ředitel školy se souhlasem zřizovatele vyhlašuje na pátek 20. října 2017 ředitelské volno.

Škola v tento den zajistí pouze v době od 7,00 do 15,00 hod. provoz školní družiny v budově U Stadionu 964.

V. Fencl – ředitel školy

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel ZŠ v Třemošné, Americká 146, 330 11 Třemošná, vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a podle platného volebního řádu  vydaného Městem Třemošná

volby do Školské rady ZŠ V Třemošné, Americká 146,

330 11 Třemošná

na období 2017-2020.

Volby se budou konat  ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 16,00 do 16,30 hod. v budově ZŠ Chanos a od 17,00 hod. do 17,30 hod. v budově ZŠ Americká 146.

Návrhy kandidátů do školské rady ZŠ z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a kandidáty z řad vyučujících školy doručujte písemně na sekretariát školy nejpozději do pátku 3. listopadu 2017 do 12.00 hod.

V Třemošné 13. října 2017

Mgr. Václav Fencl  v.r.

ředitel školy

Přihláška do voleb do školské rady

Kroužky 2017/2018

V letošním školním roce 2017/2018 mají žáci opět možnost navštěvovat koužky pod vedením našich pedagogů:

Mgr. Ivana Kuhnová – Přírodovědný seminář pro 8. a 9. ročník

Mgr. Anna Benešová – Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pro 9. ročník

Mgr. Lenka Archmannová – Příprava na mezinárodní zkoušku MOVERS pro 5. ročník

Mgr. Zdeňka Královcová – Rozšiřující matematika pro 9. ročník

První školní den

Dne 4. září 2017 se naše škola rozrostla o 40 nových žáků – prvňáčků. Během slavnostního zahájení se představili druháci, kteří přivítali mladší kamarády veselými písničkami a říkankami. Štěstí prvňáčkům v tento významný den samozřejmě popřál i pan ředitel s paní zástupkyní a starosta města. Všem malým školákům přejeme hodně úspěchů!

zpívající druháci vedení a učitelky Před školou do školyIMGP7863 IMGP7857

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční v pondělí 4. 9. 2017

  • 2. ročník od 8:00 – 8:45 hodin v budově ZŠ U Stadionu 964 (chanos)
  • 1. ročník od 9:00 hodin před budovou ZŠ U Stadionu (chanos), předpokládaný konec v 10:00, rodiče si odvádějí děti , od 17:00 třídní schůzka pro rodiče prvňáčků
  • 3. – 9. ročník od 8:00 – 8:45 v budově ZŠ ves, Americká 146

Zápis do školní družiny probíhá 4. 9. od 8:00 hodin v obou budovách školy. Plný provoz školní družiny od úterý 5. 9. 2017 pro přihlášené žáky.

Přihlášky do školní jídelny obdrží žáci první den od vyučujících. Provoz školní jídelny od úterý 5. 9. 2017 pro přihlášené strávníky.

 

Adaptační rozvrh pro prvňáčky 4. – 8. 9 2017

  • pondělí od 9 – 10 hodin, rodiče vítáni
  • úterý + středa od 8 – 10 hodin
  • čtvrtek + pátek od 8 – 10:45 hodin

Po skončení vyučování je možno ponechat děti ve školní družině max. do 16:00 hodin dle potřeby rodičů.

Rozvrh hodin pro 2. – 9. ročník obdrží žáci v pondělí 4. 9. od svých třídních učitelů.

Těšíme se na všechny naše žáky i jejich rodiče a přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.

Personální změny – informace

S platností od 1. 9. 2017 dochází v pedagogickém sboru ZŠ Třemošná k těmto personálním změnám a novým nástupům:

Mgr. Václav Fencl – ředitel ZŠ Třemošná

Mgr. Irena Šiková – zástupkyně ředitele

Mgr. Jana Körnerová – třídní učitelka II. A

Mgr. Jana Škardová – třídní učitelka III. A

Mgr. Miroslava Vokounová – třídní učitelka I. A

Mgr. Kateřina Švugerová – třídní učitelka I. B, výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Královcová – třídní učitelka VI. třídy, výuka matematiky na 2. stupni, výchovný poradce pro volbu povolání

Mgr. Vít Kalaš – výuka tělesné výchovy

Mgr. Kristýna Radačovská – výuka hudební výchovy na 2. stupni

 

Přání a poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům školy, žákům, rodičům, zřizovateli a partnerským institucím za spolupráci ve školním roce 2016/17 a přeji všem krásné léto plné slunce a zážitků, dětem báječné prázdniny a dospělým zaslouženou dovolenou. M. Siváková

V případě potřeby komunikace se školou o prázdninách využijte e-mail: reditelna@zstremosna.cz

Nabídka pracovního uplatnění v ZŠ Třemošná

ZŠ Třemošná přijme uklízečku pro ZŠ ves. Nástup od 1. 9. 2017, úvazek celý (dělená směna) nebo dvakrát úvazek 0,5 (ranní/odpolední směna, dle domluvy).

V případě zájmu o nabízenou pozici napište na e-mail: sivakova@zstremosna.cz nebo volejte na tel. 601 555 188.

Rozloučení s žáky IX. třídy

9.1 9.2 9.39

 

 

 

 

Ve středu 28. června proběhlo v tělocvičně školy rozloučení žáků 9. ročníku se spolužáky, učiteli, rodiči a dalšími příznivci školy. Žáci si společně s třídní učitelkou Mgr. Annou Benešovou připravili vystoupení, které předvedli dopoledne spolužákům a v pozdních odpoledních hodinách ve slavnostnější verzi rovněž svým rodičům, sourozencům, bývalým žákům a dalším hostům. Zaplněná tělocvična se dobře bavila a občas ukápla při loučení i nějaká slzička. Děkujeme za krásný závěr a přejeme žákům IX. třídy krásné vzpomínky na základní školu a mnoho úspěchů, radosti a štěstí na jejich zvolené cestě…. M. Siváková

Fotogalerie http://tremosnazs.rajce.idnes.cz/