Home » Základní škola » Kroužky

Kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

Rozšiřující matematika pro 9. ročník – Mgr. Z. Královcová

Příprava k mezinárodní zkoušce MOVERS – Mgr. L. Archmannová

Příprava na SŠ a SOU z českého jazyka – Mgr. A. Benešová

Přírodovědný seminář pro 8. a 9. ročník – Mgr. Ivana Kuhnová