Home » Základní škola

Základní škola

Historie školy

Budova základní školy tvoří krásnou a nepřehlédnutelnou dominantu města. Industrializací obce ve druhé polovině 19. století (těžba uhlí, výroba skla, keramický průmysl) se zvýšil počet obyvatelstva Třemošné a dosavadní škola proti kapličce na návsi nevyhovovala narůstající dětské populaci. Stavba nové školy byla v té době nevyhnutelná. Dne 16. září 1894 byla nová škola vysvěcena a 18. září 1894 přivítala ve svých učebnách 320 žáků. Do její bohaté historie se zapsaly desítky učitelů i generace místních i přespolních dětí.

Škola v Třemošné nemůže ve svém kulturním poslání opomenout zdejšího rodáka, malíře Václava Brožíka. Rovněž malí výtvarníci z Třemošenské školy dosáhli v minulosti mezinárodního úspěchu – jejich obrázky zvítězily ve výtvarné soutěži UNESCO a 24. října 1958 vyšly jako poštovní známky.

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 225 žáků.

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 244 žáků.

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 233 žáků.

Rok 2014 byl pro naši školu jubilejní – oslavili jsme 120. výročí jejího otevření.

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 250 žáků.

Školní rok 2016/2017 jsme zahájili počtem 266 žáků.

Náš tým zaměstnanců:

web zaměstnanci všichni zmenšený