Home » Školní družina » Kontakty

Kontakty

ŠD kontakty

Irena Bučková – buckova@zstremosna.cz

Eva Čechová – cechova@zstremosna.cz

Ivana Lavičková – lavickova@zstremosna.cz

Lucie Korbelová – korbelova@zstremosna.cz

Hana Týrová – tyrova@zstremosna.cz

Kontaktní telefony:
ŠD U Stadionu (chanos):              606 119 979, 731 659 044
ŠD Americká (ves):                       721 472 584