Home » Základní škola » Informace

Informace

Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Adresa školy: Americká 146, 330 11 Třemošná

IČO školy: 60 610 581

IZO školy: 102 564 329

Číslo účtu: 27-9186350287/0100

Ředitel: Mgr. Václav Fencl, 377 855 645, fencl@zstremosna.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Irena Šiková, 377 953 273, sikova@zstremosna.cz

Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Miroslava Vokounová, vokounova@zstremosna.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Švugerová,  377 953 347, svugerova@zstremosna.cz

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Švugerová, svugerova@zstremosna.cz

Poradce pro volbu povolání: Mgr. Petr Haken, haken@zstremosna.cz

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Kuhnová, kuhnova@zstremosna.cz

Metodik ICT: Mgr. Petr Haken, haken@zstremosna.cz

Vedoucí školní jídelny: Iva Dobrá, 377 953 445, 731 659 043, sj.tremosna@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD: Irena Bučková, 721 472 584, buckova@zstremosna.cz

Další kontakty:

ředitelna 377 855 645, 601 555 188, reditelna@zstremosna.cz

sekretariát 377 953 273, sekretariat@zstremosna.cz

ZŠ sborovna ves 377 953 210

ZŠ sborovna chanos 377 953 347, 734 259 460

Školní družina ves 721 472 584

Školní družina chanos 606 119 979

Jídelna 377 953 445, 731 659 043, sj.tremosna@seznam.cz

Zřizovatel: Město Třemošná

Adresa zřizovatele: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb:
1.   Americká 146, Třemošná (ves): základní škola 3. – 9. ročník, školní družina, školní jídelna-výdejna

2.   U Stadionu 964, Třemošná (chanos): základní škola 1. – 2. ročník, školní družina, školní jídelna