Jak jsme slavili Velikonoce

Ve středu 16. dubna pohltilo naši školu od časného rána téma Velikonoc a velikonočních příprav. Žáci se svými třídními učitelkami vyplňovali pracovní listy, vyráběli různé velikonoční výrobky a dekorace, stěžejním úkolem pak bylo kolektivní tvoření Moran. Před polednem se vydala celá škola se svými velkými i menšími Moranami k Třemošence, do ní byly tyto představitelky zimy vhozeny, posléze vyloveny a na hranici spáleny. Tímto symbolickým aktem se zima definitivně vzdala své vlády. Celý tento příjemný den s námi strávili i žáci druhých ročníků z chanosu, kteří si přišli prohlédnout budovu školy, kam budou příští školní rok přecházet. Děvčata z devítky se jich ochotně ujala, provedla je jednotlivými učebnami, seznámila je s vyučujícími i se staršími spolužáky. Mnozí z nich se zde potkali se svými sourozenci či kamarády. Každý druháček si pak, kromě mnoha nových dojmů a zážitků, hrdě odnášel domů i vlastnoručně dotvořený dárek od starších spolužaček – chundelatého zajíčka. Mgr. Jana Škardová

2014 4_16 Velikonoce škola 180 2014 4_16 Velikonoce škola 162 2014 4_16 Velikonoce škola 147 2014 4_16 Velikonoce škola 141 2014 4_16 Velikonoce škola 128 2014 4_16 Velikonoce škola 120 2014 4_16 Velikonoce škola 118 2014 4_16 Velikonoce škola 114 2014 4_16 Velikonoce škola 094 2014 4_16 Velikonoce škola 087 2014 4_16 Velikonoce škola 079 2014 4_16 Velikonoce škola 059