Požární ochrana očima dětí

Žáci a žákyně z 1. stupně se zúčastnili školního kola výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vybrané práce našich dětí úspěšně reprezentovaly školu v okresním i krajském kole.

Žákyně třetí třídy obsadily v literární kategorii L1 na úrovni okresu všechna tři první místa – 1. Kristýna Egertová, 2. Marie Sedláčková, 3. Natálie Zelenková. Kristýnka Egertová navíc získala se svým soutěžním textem 3. místo na úrovni krajského kola.

Ve výtvarné části v kategorii ZŠ 1 byla v okresním kole oceněna 1. místem společná práce Nely Kučerové a Andrey Michalčíkové ze II. A, na úrovni kraje získala tato jejich práce 3. místo. Všechny úspěšné žákyně obdržely pozvánku na slavnostní vyhodnocení soutěže na centrální požární stanici v Plzni na Košutce, kde převezmou diplomy a budou si moci zázemí hasičů prohlédnout na vlastní oči. Výherkyním blahopřejeme k úspěchu a děkujeme vyučujícím za motivaci a podporu dětí k účasti v této soutěži.

POOD diplom