Křivoklátský skřítek

Skupina žáků  6. a 7. ročníku se minulý týden vydala na třídenní ekologickou a přírodovědnou exkurzi do CHKO Křivoklátsko. Zde pod vedením místních odborných lektorů a našich vyučujících Mgr. Ivany Kuhnové a Mgr. Jany Steifové poznávali žáci krásy zdejší přírody, absolvovali exkurze a vycházky do okolí (Křivoklát, Hamousův statek, sklárna Nižbor) a průběžně plnili různorodé úkoly „Křivoklátského skřítka“. Akce se vydařila i díky pěknému počasí a všichni se vraceli s novými poznatky a zážitky.

http://tremosnazs.rajce.idnes.cz/Krivoklat_2014/

Křivoklát