Náhradní termín zápisu do 1. ročníku

Další termín zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016 byl stanoven na pondělí 2. února 2015 od 14:00 – 16.00 hodin v budově ZŠ Třemošná, U Stadionu 964 (chanos). Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let věku do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky. Zákonní zástupci se dostaví se zapisovaným dítětem, a to i v případě, že je po odkladu školní docházky. Těšíme se na Vás i Vašeho prvňáčka.

K zápisu prosím doneste:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • vyplněnou „Žádost o přijetí“, která musí být podepsána oběma zákonnými zástupci (možno vyplnit na místě)
  • v případě nepřítomnosti doložte čestné prohlášení druhého rodiče

DSCN1160 DSCN1157 DSCN1156 DSCN1155 DSCN1154 DSCN1153 DSCN1152DSCN1158