Cambridge Competition 2014/2015

Velice rádi zveřejňujeme výsledky soutěže Cambridge Competition 2014/2015, které se zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku pod vedením vyučující angličtiny Mgr. Archmannové. V celostátní konkurenci 146 přihlášených skupin obstáli naši malí angličtináři na výbornou a splnili zadání soutěže na 95% (5. ročník), na 90,38% (4. ročník), čímž dosáhli na 12. a 37. místo. Při plnění jednotlivých úkolů museli soutěžící prokázat nejen učebnicovou znalost slovní zásoby a gramatických pravidel, ale i využití různých jazykových strategií, čtenářské dovednosti a schopnost aktivně pracovat s anglickým jazykem. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.