Akční závěr školního roku 2014/2015

Závěr školního roku se nesl ve znamení mnoha zdařilých akcí, exkurzí a výletů. Školní družina naplnila celé dva autobusy a užila si s dětmi výlet do Mlázov na Klatovsku, deváťáci navštívili bývalý koncentrační tábor Terezín, třeťáci a čtvrťáci strávili čtyři dny nabité programem a zážitky ve škole v přírodě v Plasích, páťáci a šesťáci vyrazili autobusem do ZOO Praha, někteří žáci z druhého stupně se vydali na chemickou exkurzi do čistírny odpadních vod v Plzni, členové Žákovského parlamentu  si jako odměnu za celoroční práci užili atrakce 3D Planetária. Značný úspěch sklidilo hudební vystoupení žáků 6. a 7. ročníku, které s nimi nacvičila vyučující hudební výchovy Mgr. Ivana Bártová a které žáci představili ve dvou reprízách ostatním spolužákům i pedagogům. Prvňáci a druháci strávili dobrodružný den ve West parku v Plzni, třída II. A se navíc turisticky zocelovala pěším výšlapem na zříceninu hradu Věžka a neudolatelná III. B se, rovněž „po svých“, vydala do arboreta Sofronka, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o stromech, o lese a o životě včel. Také jsme se konečně dočkali výhry – krásného pingpongového stolu JOOLA Transport za video poslané do soutěže „Jeden za všechny, všichni za stůl!“, a tak se našel čas i na pohyb při vzájemném měření sil ve stolním tenisu. Žáci 8. ročníku si ještě v posledním týdnu stihli užít skvělý zážitkový den na Kamenném rybníku, který podpořil vzájemnou spolupráci této super třídy. U příležitosti letošního 600. výročí upálení mistra Jana Husa jsme se zapojili do projektu Husovy stopy, který žákům připomněl jeho život, dílo a některé důležité životní hodnoty přetrvávající do dnešní doby. Zúročením celoroční trpělivé práce a hlavně potěšením pro rodiče, prarodiče a další hosty byly besídky prvňáčků  a druháčků, které s nimi připravily paní učitelky na chanosu. Poslední a nejdojemnější tečkou za červnovým shonem bylo rozloučení s žáky IX. třídy, které proběhlo 25. června ve dvou verzích – dopoledne loučení se spolužáky a odpoledne Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku za přítomnosti rodičů a dalších hostů. Deváťáci, děkujeme, bylo to úžasné! Přejeme Vám hodně štěstí na Vaší další cestě…

Fotografie z výše jmenovaných akcí naleznete na: http://tremosnazs.rajce.idnes.cz/

Děkuji žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy za úspěšný školní rok 2014/2015 a přeji všem zasloužené krásné prázdniny plné sluníčka. M. Siváková

vyřazení1 vyřazení2 vyřazení 3 vyřazení 4