Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. ročníku se již tradičně zúčastnili minulý týden školního kola soutěže Přírodovědný klokan (kategorie Kadet), kterou na celostátní úrovni pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V soutěži jsou zahrnuty otázky z biologie, zeměpisu, chemie, fyziky i matematiky. Z 28 účastníků školního kola své znalosti nejlépe zúročil Jan Škultéty z VIII. třídy. Honzovi blahopřejeme k úspěchu a Mgr. Ivaně Kuhnové děkujeme za organizaci a vyhodnocení soutěže.

P1100457