Zkoušky STARTERS nanečisto

V pátek 20. listopadu si několik žáků kroužku anglického jazyka vyzkoušelo zkoušku STARTERS nanečisto. 
Zkouška Starters je první ze všech zkoušek Cambridge, které jsou platné po celém světě. Má tři části - poslech, 
čtení s psaním a mluvení. Děti si vyzkoušely pouze dvě části, a to poslech a čtení s psaním krátkých odpovědí 
na otázky. Zatím se jejich výsledky vyhodnocují v jazykové škole EUFRAT, která tyto zkoušky zajišťuje v Plzni. 
Dětem budou následně předány certifikáty s vyhodnocením. Mgr. Lenka Archmannová

START1 START2