Úspěch ve výtvarné soutěži

Prvenství ve výtvarné soutěži ROP Jihozápad „Cesta za pokladem“ získal žák VIII. třídy Jan Škultéty za své výtvarné ztvárnění obchvatu kolem Třemošné. Blahopřejeme k úspěchu a skvělé reprezentaci naší školy i města. Poděkování patří též paní učitelce Mgr. Janě Steifové, která Honzův obrázek do soutěže přihlásila.

Honza obrázek (2)Honza diplom

Honza obrázek (1)