Pilotáž v projektu „Hodina pohybu navíc“

Naše škola se zapojila do pilotního ověřování Projektu „Hodina pohybu navíc“. Tato třetí hodina tělesné výchovy probíhá v rámci činnosti školní družiny a děti jsou zde přihlášené na základě projeveného zájmu na začátku školního roku. Projekt „Hodina pohybu navíc“ je zaměřený na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol a jeho dlouhodobým cílem je motivace dětí k takovému životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět k ozdravení vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na žáky 1. – 3. ročníku, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé postoje ovlivňující životní styl. Naši žáci třetí hodinu tělocviku vítají s velkým nadšením. Za dobrého počasí chodí na hřiště do areálu Tatranu Třemošná, jinak do tělocvičny. Do tohoto projektu se aktivně zapojilo 74 žáků 1. – 3. ročníku. Mgr. Jana Škardová, Bc. Václav Kalčík

3.h (6) 3.h (5) 3.h (4) 3.h (3) 3.h (2) 3.h (1)