Připomněli jsme si 700. výročí narození Karla IV.

V průběhu uplynulého měsíce jsme si i na naší škole připomínali 700. výročí narození Karla IV. – Otce vlasti, které připadlo na tuto sobotu 14.

května. Žáci 4. – 9. ročníku se například zúčastnili divadelního představení, uspořádali jsme výstavu o Karlu IV., kterou nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, vyučující si s žáky o období života a vlády Karla IV. vyprávěli ve svých hodinách. Některé třídy se zapojily do výtvarného ztvárnění této význačné postavy. Nejzdařilejší obrázky jsme zaslali do soutěže, kterou vyhlásilo právě Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, příspěvková organizace MŠMT. M. Siváková

Karel IV nástěnka (5)