Návštěva čističky odpadních vod – IV. B

čist50 čist40 čist30 čist20 čist10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s již dříve probíraným učivem o vodě v předmětu přírodověda navštívila naše třída IV. B čističku vody v Třemošné. Celým areálem nás provedl pan Košek, tatínek dvou žákyní naší školy. Velmi zajímavě nám vysvětlil cestu odpadní vody z našich domácností. Dozvěděli jsme se, jak probíhá mechanické a biologické čištění vody, jak se zachycují a likvidují nečistoty z praček a myček z domácností, jak pracují čerpadla, dmychadla a kontrolní sondy v nádržích. Zaujal nás obrázek bakterií, které fungují jako „požírači“ nečistot. Nakonec jsme se dozvěděli, že odpadní voda končí v Třemošence a již je opět čistá. Exkurze se moc vydařila, přálo nám i počasí a těšíme se na nové setkání při dalších exkurzích. Mgr. Ivana Radová a žáci IV. B