Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informativní setkání rodičů dětí zapsaných do prvních tříd ZŠ Třemošná se uskuteční v úterý 20. června 2017 od 17 hodin v budově ZŠ U Stadionu 964 (chanos). Obdržíte informace o rozdělení dětí do tříd, vyučujících, provozu školy, pomůckách, které žáci obdrží, školní družině, školní jídelně a další… Srdečně všechny zveme. M. Siváková