Úspěchy v matematicko-fyzikálních soutěžích 2016/2017

V tomto školním roce se na naší škole pořádaly čtyři matematické soutěže: Pythagoriáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Logická olympiáda a dvě fyzikální soutěže: Archimediáda a Fyzikální olympiáda. S radostí jsme pozorovali úspěchy našich žáků v těchto elitních soutěžích. Na druhém stupni byl nejúspěšnějším žákem Martin Hájek z IX. třídy. Mimořádným úspěchem bylo jeho umístění na 1. místě okresního kola v Matematické olympiádě, která je nejnáročnější ze všech vědomostních a logických soutěží. Ani v krajském kole nezklamal, umístil se zde na 18. místě a stal se úspěšným řešitelem. Jeho úspěch je o to cennější, že jeho konkurenty byli převážně žáci gymnázií v Plzeňském kraji. Stejně skvěle se umístil v Matematickém klokanu, kde v kategorii Kadet zaujal 9. místo z 274 soutěžících v Plzeňském kraji. Se stejnou zdatností se Martin umístil i ve Fyzikální olympiádě, kdy se stal úspěšným řešitelem okresního i krajského kola. Taktéž skvěle zabodoval v Logické olympiádě, kde se umístil jako 99. z 1 396 soutěžících v Plzeňském kraji. Výborné výsledky předvedl na druhém stupni i žák VII. třídy Jan Bárta. I on se skvěle umístil v Matematickém klokanu kategorie Benjamín na 8. místě z 369 soutěžících v Plzeňském kraji. Taktéž se stal úspěšným řešitelem okresního kola Archimediády, kde se umístil na 9. místě. Na prvním stupni patřil k nejúspěšnějším soutěžícím Jiří Tautrman z V. B, který se umístil v Logické olympiádě na 50. místě z 918 soutěžích v Plzeňském kraji a postoupil do krajského semifinále, kde vybojoval 3. místo. V celorepublikovém kole v Praze byl 25. Všem úspěšným žákům gratulujeme k výsledkům a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy. Poděkování zaslouží i vyučující těchto žáků za kvalitní přípravu dětí na soutěže.