Personální změny – informace

S platností od 1. 9. 2017 dochází v pedagogickém sboru ZŠ Třemošná k těmto personálním změnám a novým nástupům:

Mgr. Václav Fencl – ředitel ZŠ Třemošná

Mgr. Irena Šiková – zástupkyně ředitele

Mgr. Jana Körnerová – třídní učitelka II. A

Mgr. Jana Škardová – třídní učitelka III. A

Mgr. Miroslava Vokounová – třídní učitelka I. A

Mgr. Kateřina Švugerová – třídní učitelka I. B, výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Královcová – třídní učitelka VI. třídy, výuka matematiky na 2. stupni, výchovný poradce pro volbu povolání

Mgr. Vít Kalaš – výuka tělesné výchovy

Mgr. Kristýna Radačovská – výuka hudební výchovy na 2. stupni