Kroužky 2017/2018

V letošním školním roce 2017/2018 mají žáci opět možnost navštěvovat koužky pod vedením našich pedagogů:

Mgr. Ivana Kuhnová – Přírodovědný seminář pro 8. a 9. ročník

Mgr. Anna Benešová – Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pro 9. ročník

Mgr. Lenka Archmannová – Příprava na mezinárodní zkoušku MOVERS pro 5. ročník

Mgr. Zdeňka Královcová – Rozšiřující matematika pro 9. ročník