Žákovský parlament byl slavnostně jmenován

Dne 30. října se žáci i učitelé naší školy ve vsi sešli na pátém slavnostním jmenování žákovského parlamentu. Společně jsme zavzpomínali na uskutečněné akce z minulých let a také na bývalé členy parlamentu. Nejdůležitější však byli členové současní, kteří před zraky svých učitelů, spolužáků i vedení školy slavnostně podepsali své smlouvy. Ani letos nechyběla tradiční květina a přípitek.

Pro školní rok 2017/2018 byli vybráni tito zástupci jednotlivých tříd:

IV.. – Emma Habadová, Karolína Kreutzerová, Michael Beneš
V.A – Ema Vaizová
V.B – Lucie Novotná, Martin Bárta
VI. – Veronika Mocová, Sabrina Piklová
VII. – Bianka Dolejšová, Kristýna Behríková
VIII. – Eliška Žatkovičová, Jan Bárta
IX. – Ela Kováčová, Kateřina Kreutzerová, Tomáš Kubín

Žákovskému parlamentu přejeme hodně štěstí a mnoho dobrých nápadů!

parlament4 Parlament3 Parlament2 Parlament1 Parlament 6