Podpora výuky plavání ve školním roce 2017/2018

Na základě Rozhodnutí č. 21088-4/2017-64 jsme získali pro žáky 1. stupně, kteří se budou účastnit výcviku plavání, dotaci ve výši 16 800,- Kč.
Dotace je určena na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

Od 25. dubna  se výcviku plavání budou účastnit žáci 3. a 4. ročníku naší školy..