Den otevřených dveří se vydařil

V pátek 20. prosince 2013 navštívila naši školu během Dne otevřených dveří řada rodičů, bývalých žáků i několik učitelek, které zde v minulosti působily.  Naši hosté si prohlédli budovu školy a jednotlivé třídy, někteří z návštěvníků se společně s dětmi zapojili do výroby svícnů, ozdob a přáníček. Hudebně zdatní žáci doplnili program ve svých třídách zpěvem a hrou na hudební nástroje, na závěr se celá škola rozezněla společným zpěvem koled za kytarového doprovodu paní učitelky Kabátové. Děkujeme všem realizátorům za přípravu a hostům za účast na této akci.