Změna ceny obědů, s platností od 1. 3. 2019

Žáci:    6 – 10 let    nová cena   26,- Kč

           11 – 14 let     nová cena   28,- Kč

           15 – 18 let     nová cena   30,- Kč

Cizí strávníci :    67  Kč

Důvodem pro navýšení ceny obědů je nárůst finančních limitů na nákup potravin, zvyšování cen energií a započítané lidské práce.

Pro inkasní strávníky – upozorňujeme na případnou nutnost navýšení finančního limitu v peněžním ústavu.

 

                                                                                                                                                                                           vedoucí školní jídelny Iva Dobrá