Harmonogram individuálních konzultací pro rodiče žáků

ZŠ ves 3. – 9. ročník v úterý 14. 1. 2014 od 14:30 – 17:00 hodin

Chanos 1. ročník ve čtvrtek 16. 1. od 13:00 – 15:30 hodin

Chanos 2. ročník ve čtvrtek 16. 1. od 14:00 – 16:00 hodin

Konzultace s třídní učitelkou V. třídy z důvodu dočasné pracovní neschopnosti pouze e-mailem nebo telefonicky.