Den otevřených dveří – Vánoční jarmark

Ve čtvrtek, 19. 12. 2019, se otevřela budova naší školy pro veřejnost. Žáci si pro návštěvníky školy připravili Vánoční jarmark. Stoly se prohýbaly pod spoustou vánočních výrobků. Všechny třídy se oděly do vánoční výzdoby. Na mnoha místech si mohli příchozí dát čaj nebo kávu nebo ochutnat nějaké vánoční dobroty. Páťáci si zřídili přímo kavárničku, kde celé odpoledne byla ke zhlédnutí prezentace ze života třídy. Paní učitelka Kuhnová s osmým a devátým ročníkem připravila několik chemických pokusů, které bylo možno vidět v 14.30 a v 16.00 hodin. Krásná nová učebna chemie se zaplnila diváky do posledního místečka. Všechny pokusy se povedly a byly oceněny mohutným potleskem. Návštěvníci si také mohli prohlédnout naši novou učebnu výpočetní techniky. Celé odpoledne se moc vydařilo. Děkujeme všem za návštěvu.