Preventivní opatření COVID – 19

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vrátili z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali zodpovědně k případným příznakům nemoci svých dětí a včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu. Podrobnější informace naleznete v uvedených odkazech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a MŠMT.

https://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-plz-kraje-v-souvislosti-s-coronavirem.html

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Mgr. Václav Fencl
ředitel školy