Informace pro zákonné zástupce a žáky

Po dobu platnosti  ” Mimořádného opatření” s účinností od 11. 3. 2020 až do odvolání bude probíhat komunikace mezi pedagogy a žáky vzdáleným přístupem přes Školu online nebo emailem. Žáci obdrží od vyučujících zadání úkolů k procvičování učiva z naukových  předmětů.

Další informace sledujte na webových stránkách školy a ve Škole online.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy