Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně ZŠ při mimořádných opatřeních od 25. 5. 2020

Po znovuotevření škol od 25. května 2020 rozhodl ředitel  o zařazení žáků do skupin:

sk. č. 1     (výuka se uskuteční v učebně 2. třídy, žáci pro převlečení použijí šatnu této třídy)

  Počty žáků Školní družina
1. tř. 4 0
2. tř 10 5
celkem 14 5

Výuka bude probíhat každý den dle zvláštního rozvrhu v rozsahu 4 vyučovacích hodin

(Mgr. Hosprová / Mgr. Bílá),

Sraz před školou v 7,45 hod., zahájení výuky v 8,00 hod., konec výuky v 11,40 hod.!

Pedagogický dohled mimo výuku zajišťuje J. Hodanová.

sk. č. 2        (výuka se uskuteční v učebně 3. A., žáci pro převlečení použijí šatnu této třídy)

  Počty žáků Školní družina
3. A 10 0
3. B 5 4
celkem 15 4

Výuka bude probíhat každý den dle zvláštního rozvrhu v rozsahu 4 vyučovacích hodin

(Mgr. Sojková/ Mgr. Švugerová),

Sraz před školou v 8,00 hod., zahájení výuky v 8,15 hod., konec výuky v 11,55 hod.!

Pedagogický dohled mimo výuku zajišťuje L. Korbelová.

sk. č. 3   budova Chanos(výuka se uskuteční v učebně 3. B., žáci pro převlečení použijí šatnu této třídy)

4. A 4 0
4. B 3 0
5. tř. 8 0
celkem 15 0

Výuka bude probíhat každý den dle zvláštního rozvrhu v rozsahu 4 vyučovacích hodin

(Mgr. Kabátová / Mgr. Svítková / Mgr. Škardová),

Sraz před školou v 8,15 hod., zahájení výuky v 8,30 hod., konec výuky v 12,10 hod.!

Pedagogický dohled mimo výuku zajišťuje B. Mašková.

Organizace příchodu žáků do školy a třídy

Žáci se shromáždí ráno před školou ve stanovený čas, musí mít roušku a dodržují odstup 2 m od svých spolužáků. Vyčkají příchodu pedagoga, který od nich 25. 5. 2020 vybere čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  a odvede je do budovy školy. U vchodu jim bude změřena teplota, žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školní budovy vpuštěni. Po přezutí a vydezinfikování si rukou se žáci přesunou do učebny, kde se posadí na určené místo (1 žák v lavici, dva metry od ostatních), které žák nebude v průběhu výuky měnit.

Průběh výuky

Výuka každé skupiny začíná ve stanovený čas, je organizovaná podle zvláštního rozvrhu a trvá 4 vyučovací hodiny. Mezi hodinami jsou přestávky, po 2. hodině je velká přestávka na svačinu. Po každé přestávce si žáci umyjí a vydezinfikují ruce, stejně tak před svačinou a po použití WC.  Na WC chodí žáci jednotlivě a na ústech a nosu mají roušku. Vyučující větrá pravidelně třídu, minimálně jednou za hodinu 5 min. Roušky ve třídě při výuce nejsou předepsány, o jejich použití rozhodne vyučující. Při pohybu žáků mimo učebnu a výuku je použití roušek povinné. Před začátkem 3. hodiny si žáci roušku vymění a použitou uloží do igelitového pytlíku, jednorázové roušky  s igelitovým pytlíkem vyhodí do koše. V průběhu velké přestávky bude učebna dezinfikována.

Přestávka na svačinu

Dohlížející pedagog si převezme žáky, vyvede je ze třídy (nutnost roušky), v případě špatného počasí zůstanou žáci na chodbě, pokud bude příznivé počasí, mohou žáci odejít na zahradu, vždy však budou dodržovat bezpečnou vzdálenost od spolužáka. V průběhu přestávky se žáci občerství (svačina), podle potřeby použijí WC a po umytí a dezinfekci rukou se na svém pracovním místě připraví na pokračující výuku.

Ukončení výuky

Po ukončení výuky vyučující odvede žáky do školní jídelny, kde si je převezmou vychovatelky ŠD. Žáky, kteří se nestravují ve školní jídelně, odvede z učebny dohlížející pedagog a zajistí odchod žáka ze školy nebo předání žáka zákonnému zástupci. Žáci se po ukončení výuky pohybují ve společných prostorách školy v předepsaných rozestupech a s rouškami na ústech a nosu.

Stravování

Školní stravování se řídí zvláštními předpisy.

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce, roušku odkládá do vlastního igelitového sáčku pouze na dobu konzumace jídla. Strávníci sedí u stolů v předepsaných 2m vzdálenostech, jednotlivé skupiny žáků se ve školní jídelně střídají tak, aby se žáci různých skupin nepotkávali. Po ukončení stravování jedné skupiny je provedena dezinfekce stolů a židlí. Pokrmy i pití žákům vydává personál včetně příborů.

Školní družina

sk. 1.+2.třídy   I. Lavičková (velká učebna ŠD)

sk. 3. A + B E. Čechová (malá učebna ŠD)

Činnost školní družiny vychází z plánovaných aktivit, žáci i učitelé zachovávají zpřísněná hygienická pravidla – mytí a dezinfekce rukou, zachovávání bezpečné vzdálenosti, při skupinové práci žáci nají rouškou přikrytá ústa a nos.