Organizace vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně ZŠ –červen 2020

Žákovské aktivity budou probíhat ve dvou dnech, ostatní dny v týdnu se budou moci žáci účastnit pokračujícího distančního vzdělávání, které škola stále organizuje pro všechny žáky školy.

Začátek vzdělávacích aktivit: úterý 9. června 2020

Organizace vzdělávacích aktivit

Šatna: suterén – šatny jednotlivých tříd

Organizace příchodu žáků do školy a třídy

Žáci se shromáždí ráno před školou v určeném čase, dodržují odstup 2 m od svých spolužáků. Vyčkají příchodu pedagoga, který je odvede  do budovy školy(první den od žáků vybere čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). Při vstupu do společných prostor školy si žáci nasadí roušku. U vchodu jim bude změřena teplota, žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školní budovy vpuštěni. Po přezutí a vydezinfikování si rukou se žáci přesunou do učebny, kde se posadí na určené místo (1 žák v lavici, dva metry od ostatních), které žák nebude v průběhu vzdělávacích aktivit měnit.

Průběh vzdělávacích aktivit (hodiny s třídním učitelem + konzultační hodiny s vyučujícími odborných předmětů)

Vzdělávací aktivity každé skupiny začínají ve stanovený čas, jsou organizovány podle zvláštního rozvrhu a trvají 4 vyučovací hodiny. Mezi hodinami jsou přestávky, po 2. hodině je velká přestávka na svačinu. Po každé přestávce si žáci umyjí a vydezinfikují ruce, stejně tak před svačinou a po použití WC.  Na WC chodí žáci jednotlivě a na ústech a nosu mají roušku. Vyučující větrá pravidelně třídu, minimálně jednou za hodinu 5 min. Roušky ve třídě při zachování předepsané vzdálenosti mezi žáky nejsou předepsány, o jejich použití rozhodne vyučující. V případě skupinové práce si žáci roušky musí nasadit. Při pohybu žáků mimo učebnu je použití roušek povinné. Před začátkem 3. hodiny si žáci roušku vymění a použitou uloží do igelitového sáčku, jednorázové roušky  s igelitovým sáčkem vyhodí do koše. V průběhu velké přestávky bude učebna dezinfikována.

Přestávka na svačinu

Dohlížející pedagog si převezme žáky, vyvede je ze třídy (nutnost roušky), v případě špatného počasí zůstanou žáci na chodbě, pokud bude příznivé počasí, mohou žáci odejít na zahradu, vždy však budou dodržovat stanovená hygienická opatření. V průběhu přestávky se žáci občerství (svačina), podle potřeby použijí WC a po umytí a dezinfekci rukou se na svém pracovním místě připraví na další vzdělávací aktivity.

Ukončení výuky

Dohlížející pedagog si převezme žáky ve třídě od vyučujícího, odvede žáky do šatny a zajistí odchodvšech žáků ze školy.

Stravování

Školní stravování pro skupiny žáků 2. stupně škola nezajišťuje.