Ukončení školní docházky žáků na ZŠ Třemošná ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele školy bude školní docházka pro žáky ZŠ v Třemošné v 2. pololetí školního roku 2019/20 ukončena v pátek 26. června. Tento den bude všem žákům také vydáno závěrečné vysvědčení za uplynulý školní rok.  Z důvodu složité situace ve vzdělávání žáků spojené s  pandemií koronaviru COVID – 19 a probíhajícími rekonstrukčními  pracemi ve školní budově na Americké ulici 146, rozhodl ředitel školy udělit žákům dva dny ředitelského volna v termínu od 29. do 30. června 2020.

Organizace vydávání vysvědčení 26. června 2020budova U Stadionu (chanos)

třídy učebna třídní učitel čas příchodu ke škole
1. 1.tř. Mgr. Bílá 7,45 hod.
2. 2.tř. Mgr. Hosprová 8,00 hod.
3. A 3.A Mgr. Sojková 8,15 hod.
3. B 3.B Mgr. Švugerová 8,30 hod.

Organizace příchodu žáků do školy a třídy

Žáci se shromáždí ráno před školou v určeném čase.  Vyčkají příchodu pedagoga, který od nich vybere čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pokud se žák již účastní aktivit ve škole, nebude tento dokument požadován)  a odvede je do budovy školy. Při vstupu do školy si žáci nasadí roušku. U vchodu jim bude změřena teplota, žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školní budovy vpuštěni. Po přezutí a vydezinfikování si rukou se žáci přesunou do učebny, kde se posadí na své místo.

(Pzn. formulář čestného prohlášení ……. lze stáhnout na stránkách školy v záložce dokumenty, bez předložení tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do budovy školy)

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení vydá třídní učitel žákům při třídnické hodině, při které zhodnotí průběh vzdělávání žáků za celý školní rok a informuje žáky o důležitých skutečnostech k začátku školního roku 2020/21 (výměna učebnic bude provedena 1. září!!!).Roušky ve třídě nejsou předepsány, o jejich použití rozhodne vyučující. Při pohybu žáků mimo učebnu je použití roušek povinné. Žáci si vyzvednou veškeré osobní věci doposud ponechané ve škole a po ukončení třídnické hodiny  (cca 45 min) odejdou domů.

Žákům nepředaná vysvědčení si budou moci vyzvednout zákonní zástupci v sekretariátu školy ve školou uvedených úředních hodinách(pondělí a středa 8.00 – 12,00 hod.).

Školní družina

Činnost školní družiny (včetně oběda) bude 26. června organizována pouze pro žáky účastnících se plánovaných aktivit od 25. května 2020.

Organizace vydávání vysvědčení 26. června 2020 budova Americká 146

třídy učebna třídní učitel čas příchodu ke škole
4. A P03 Mgr. Kabátová 7,45 hod.
4. B 104 Mgr. Svítková 8,00 hod.
5. A P02 Mgr. Škardová 8,15 hod.
6. A 107 Mgr. Effenbergerová 8,30 hod.
7. A 103 Mgr. Benešová 8,45 hod.
7. B 102 Mgr. Haken 9,00 hod.
8. 108 Mgr. Hibler 9,15 hod.
9. 111 Mgr. Kuhnová 9,30 hod.

Organizace příchodu žáků do školy a třídy

Žáci se shromáždí ráno před školou v určeném čase.  Vyčkají příchodu pedagoga, který od nich vybere čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pokud se žák již účastní aktivit ve škole, nebude tento dokument požadován)  a odvede je do budovy školy. Při vstupu do školy si žáci nasadí roušku. U vchodu jim bude změřena teplota, žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školní budovy vpuštěni. Po přezutí a vydezinfikování si rukou se žáci přesunou do učebny, kde se posadí na své místo. 

(Pzn. formulář čestného prohlášení ……. lze stáhnout na stránkách školy v záložce dokumenty, bez předložení tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do budovy školy)

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení vydá třídní učitel žákům při třídnické hodině, při které zhodnotí průběh vzdělávání žáků za celý školní rok a informuje žáky o důležitých skutečnostech k začátku školního roku 2020/21 (výměna učebnic bude provedena 1. září!!!). Roušky ve třídě nejsou předepsány, o jejich použití rozhodne vyučující. Při pohybu žáků mimo učebnu je použití roušek povinné. Žáci si vyzvednou veškeré osobní věci doposud ponechané ve škole a po ukončení třídnické hodiny  (cca 45 min) odejdou domů.

Žákům nepředaná vysvědčení si budou moci vyzvednout zákonní zástupci v sekretariátu školy ve školou uvedených úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 – 12,00 hod.).