Informace ze školní jídelny

Všichni strávníci si musí navýšit finanční limit v bance z důvodu navýšení cen ve stravném. Doporučený limit je 900 Kč.

Iva Dobrá, vedoucí školní jídelny