Nové nařízení vlády

Vážení rodiče a žáci,

od 14. 10. do 23. 10. 2020 z nařízení vlády ČR škola přechází na distanční způsob  vzdělávání, v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášené 2 dny volna a podzimní prázdniny.


Plán distanční výuky stanovený ředitelstvím školy:

První stupeň ZŠ

  • Na 14. až 16. října zadají učitelé žákům úkoly pro práci z domova, výuka nebude realizována online.
  • Od pondělí 19. října bude součástí distančního vzdělávání i online  výuka přes třídní komunikační platformu Google Učebna (Google classroom), škola již rodiče i žáky o tomto způsobu vzdělávání  informovala, včetně přihlašovacích údajů. O organizaci výuky online bude škola rodiče i žáky informovat.
  • Školní družina nebude po výše uvedenou dobu pro žáky školy otevřena.

Druhý stupeň ZŠ

Od 14. do 23. října 2020 na celém druhém stupni všichni žáci přejdou na distanční vzdělávání včetně online připojení. Výuka nebude organizovaná podle speciálního rozvrhu. O připojení online budou učitelé žáky informovat, ostatní úkoly budou žáci plnit dle zadání v komunikační platformě Google Učebna (Google classroom), případně dle již dříve žákům uvedených pokynů.

Školní jídelna

V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd, který si mohou odebrat do jídlonosičů.

Čas výdeje oběda pro žáky při distanční výuce je určen zvláštním rozpisem:

středa 14. – pátek 16.  října žáci navštěvující budovu Chanos: 12,00 – 12,30 hod.

žáci navštěvující budovu Americká 146:12,00 – 12,30 hod.

Od pondělí 19. do  pátku 23. října  si všichni žáci školy mohou vyzvednout oběd jen v budově Chanos:

žáci 1. stupně 12, 00 – 12,45 hod.

žáci 2. stupně 12,30 – 13,00 hod.

V jiné době nebude z důvodu zajištění protiepidemických opatření žákům nebo zákonným zástupcům oběd vydán.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů (stravovací čip s sebou) dodržujte stanovená protiepidemická opatření u výdejního místa, dodržujte rozestupy, dbejte pokynů dohlížejících pracovníků.

Pokud nebude chtít využívat služby školní jídelny, je nutné dětem obědy odhlásit přes portál strava.cz

Děkujeme všem za pochopení uvedených organizačních opatření, o případných  dalších změnách Vás budeme postupně informovat.

ředitel školy