Informace o provozu školy v rámci uvolňování krizových opatření od 17. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci ZŠ v Třemošné,

dle informací MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 10. května 2021 přechází základní  školy v Plzeňském a dalších vyjmenovaných krajích  od pondělí 17. května 2021   z „rotační“ výuky zpět na klasické prezenční vzdělávání s povinným nošením roušek a povinnosti testování žáků. Škola bude testovat své žáky antigenními testy jedenkrát týdně (pondělí, v případě absence žáka na pondělní výuce hned první den po jeho návratu do školy).

Výuka ve všech třídách základní školy bude probíhat dle standardního rozvrhu se začátkem vyučování pro všechny žáky v 8,00 hod.!

Školní družina

ŠD se od 17. 5. 2021 vrátí rovněž  do klasického režimu prezenčního vzdělávání, mohou ji navštěvovat i žáci 5. tříd. Rozhodnutím MŠMT byla zrušena povinnost homogenity tříd a skupin, žáci se tedy vrátí do svých tříd ŠD, které navštěvovali od začátku školního roku.

V případě, že žáci již školní družinu navštěvovat nebudou, rodiče je odhlásí (odhlašovací formulář najdete na internetových stránkách školy) a škola vrátí přeplatek  na rodičem uvedený účet.

Byla zrušena povinnost školy zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Školní jídelna

Školní jídelna se vrací do provozu realizovaného před pandemickými opatřeními, výdejní okénka jsou zrušena, od  června budou strávníkům v jídelníčku nabízena opět dvě jídla.

Dříve zavedená hygienická opatření pro provoz škol zůstávají dále v platnosti!!

Mgr. Václav Fencl, ř.š.