Navržení kandidáti pro volby do ŠR ZŠ Třemošná na období 2021 – 2024

Na základě návrhu zákonných zástupců žáků školy a dobrovolného souhlasu níže jmenovaných osob škola sestavila kandidátku pro volbu dvou členů zákonných zástupců žáků do školské rady pro nadcházející tříleté období:

      Jméno kandidáta, věk, povolání   Bydliště
1. Kuchynková Romana, 39 let, administrativní pracovnice Třemošná, U Trati 1246  
2. Zelenková Soňa, 49 let, účetní soukromé organizace   Třemošná, K Lužině 1086

Volba 2 kandidátů zákonnými zástupci žáků se uskuteční elektronicky 28. 06. 2021 od 10:00 do 20:00  hod. (veškerá komunikace k volbám se uskuteční v programu Škola OnLine).