INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ A OSTATNÍ STRÁVNÍKY STRAVUJÍCÍ SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ TŘEMOŠNÁ

Kontakt: tel. 377 953 445,  mob. 731 659 043    email:  skolnijidelna@zstremosna.cz  

Vážení rodiče, žáci a ostatní strávníci školní jídelny ZŠ Třemošná,

v souvislosti s hospodářským vývojem v naší společnosti projevujícího se prudkým nárůstem cen zboží a energií, byla škola nucena od 1. března 2022 upravit platby za stravování ve školní jídelně jak pro žáky, tak pro zaměstnance a ostatní strávníky.

Žáci:    6 – 10 let          nová cena   30,- Kč

           11 – 14 let          nová cena   32,- Kč

           15 – 18 let          nová cena   34,- Kč

Cizí strávníci:   nová cena 79,-  Kč

Pro inkasní platbu doporučujeme strávníkům navýšení finančního limitu v bance.

         Iva Dobrá                                                                                 Václav Fencl

vedoucí školní jídelny                                                                        ředitel školy