Zahradní slavnost

Přesto, že déšť měl snahu nám Zahradní slavnost překazit, my jsme se nedali. Vydatný déšť naše ,,Galerie na plotě“ přežila. Náladu nepokazil ani účinkujícím, kteří se se svým vystoupením přesunuli do prostor školy. Zde si jednotlivé ročníky, za vydatné podpory rodičů, užily svá vystoupení. Velkou pochvalu zaslouží zejména prvňáčci, kteří se s náhlou změnou museli vyrovnat jako první.  Odměnou všem byly dobroty, které připravily nejen maminky a hřejivé sluníčko, které nakonec přeci jen vysvitlo a všechno mokré usušilo.