Pasování na čtenáře

V pátek 14. 6. a v úterý 18. 6. 2024 měli v knihovně města Třemošná významnou událost žáci prvních ročníků. Děti prokázaly svou čtenářskou zdatnost, složily čtenářský slib a následně byly paní knihovnicí pasovány na čtenáře. Každý z žáků si kromě zážitku odnášel domů také svůj čtenářský glejt a dárek od knihovny – malou knihu. Pamětní list, na který se děti následně podepsaly, je již vystavený v knihovně.