Hopsa hejsa do školy…

…tak se jmenovala akce, která otevřela dveře naší školy předškoláčkům a jejich rodičům. Rodiče získali informace o způsobu výuky a měli možnost seznámit se s vyučujícími a prohlédnout si učební pomůcky a materiály. S tím jak to u nás vypadá, seznámili naše…

Číst více

Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny v DDM Kamarád v Třemošné

Ve spolupráci se ZŠ Třemošná a pod záštitou MÚ Třemošná bude DDM Kamarád od 4. dubna 2022 organizovat adaptaci a vzdělávání dětí ukrajinských uprchlíků. Děti se budou v rámci dopolední činnosti adaptační skupiny učit češtině, věnovat se různým sportovním či…

Číst více

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2022/2023

proběhne  21. dubna 2022 od 14,00 do 17,00 hod. v budově U Stadionu 964 za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Součástí zápisu bude formální (administrativní) i motivační část. Škola bude pro školní rok 2022/ 2023 zřizovat dvě první třídy. Zákonný…

Číst více

Beseda s profesionálním hasičem

Výuku prvouky našim žákům 2. ročníku zpestřil velice poutavou a zajímavou formou pan pprap. Bc Jan Zbuzek – tatínek jedné z našich žákyň. Kromě zajímavých informací nám přinesl ukázat i hasičskou výzbroj a výstroj používanou při zásahu. Protože pan Zbuzek je…

Číst více

Recitační únor

V průběhu měsíce února ve všech třídách Chanosu proběhla třídní kola recitační soutěže, ze kterých postoupil výběr těch nejlepších do kola školního. Soutěž vyvrcholila 24. 2. 2022 společnou přehlídkou nejlepších čtyř až pěti recitátorů z každé třídy. Nakonec bylo vyhlášeno…

Číst více

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ A OSTATNÍ STRÁVNÍKY STRAVUJÍCÍ SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ TŘEMOŠNÁ

Kontakt: tel. 377 953 445,  mob. 731 659 043    email:  skolnijidelna@zstremosna.cz   Vážení rodiče, žáci a ostatní strávníci školní jídelny ZŠ Třemošná, v souvislosti s hospodářským vývojem v naší společnosti projevujícího se prudkým nárůstem cen zboží a energií, byla škola nucena od…

Číst více

Ředitelské volno pro žáky 2. stupně školy 20. – 21. ledna 2022

Vážení žáci a rodiče, tímto Vás informuji o rozhodnutí udělit žákům 2. stupně (6. – 9. třída) ZŠ Třemošná dva dny ředitelského volna v termínu 20. – 21. ledna 2022 z důvodu nařízené karantény vyučujícím druhého stupně ZŠ v Třemošné.

Číst více

Nastává kouzelný vánoční čas…

Všechny dárky máme zabalené, přáníčka jsou napsaná, a nezbývá nám než popřát: MNOHO ÚSMĚVŮ, HODNĚ ZDRAVÍ, A DO NOVÉHO ROKU AŤ VYKROČÍTE SPRÁVNOU NOHOU. Žáci a kolektiv ZŠ Třemošná❤ All-focus…

Číst více