Pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s  provozem školní družiny ve školním roce 2019-20

Provoz ŠD chanos : pondělí – pátek 6.00 – 7.55 dle rozvrhu (11.40 – 12.35) – 16.30

Provoz ŠD ves : pondělí – pátek 6.00 – 7.55, dle rozvrhu – 12,35 – 16.00

Ranní družina: otevřena pro příchod žáků od 6.00 do 7.15  

Ze školní družiny odcházejí žáci dle časového údaje, který rodiče uvedou do přihlášky. 

Děti nelze uvolňovat v době od 13.00 do 14.30 hod. jelikož by se narušovala jejich pravidelná činnost. Uvolníme pouze žáky přihlášené na pravidelné zájmové kroužky.

Na přihlášce musí být kromě hodiny odchodu napsáno, kdo bude žáka ze školní družiny vyzvedávat, nebo zda bude odcházet sám bez doprovodu. Pokud bude žáka ze školní družiny vyzvedávat zástupce rodičů mladší 18 – ti let či další osoby, musí být uveden na přihlášce do ŠD.  Od doby převzetí přebírá rodič za své dítě plnou zodpovědnost. Jakékoliv změny v docházce jsou rodiče povinni sdělit písemně- v krajním případě lze použít SMS.

Pokud si rodiče opakovaně (3x) nevyzvednou své dítě do konce provozní doby, vychovatelka kontaktuje 1. rodiče, 2. ředitele školy a po domluvě s ním požádá o spolupráci Policii ČR, případně odbor sociální a právní ochrany dětí. Při opakovaném pozdním vyzvedávání žáka ze ŠD upozorní vychovatelka vedení školy a žák může být ze ŠD vyloučen.

Vyzvednutí žáka je podmíněno oznámením vychovatelce.

Zdravotní a jiné problémy konzultujte, prosím,  osobně  s vychovatelkou. 

V ŠD fungují zájmová zaměření – účast přihlášených žáků je bezplatná.

Rozhodnutím zřizovatele byla s platností od 1. 9. 2007 stanovena úplata ve výši 100,-Kč měsíčně.

září-prosinec  2019 :   400,- Kč : splatnost do 30.9. 2019

leden-červen   2020 :   600,- Kč:  splatnost do 31.1.2020

Převodem na účet školy pod daným var.symbolem žáka/bude přidělen do 13.září 2019 vychovatelkou/. V případě nedodržení termínu platby může být žák ze ŠD vyloučen.

Podepište dětem všechny jejich potřeby přezůvky,tepláky…/a vše uložte do tašky označené jménem svého dítěte v šatně.

Pro zajištění pitného režimu v ŠD dávejte dětem dostatek tekutin a odpolední svačinu.

Veškeré dotazy a problémy řešte s vychovatelkami, které je v případě potřeby postoupí dále.

Kontaktní telefony:

I. oddělení –ves               

Irena Bučková                  721 472 584 (vedoucí vychovatelka)

II. oddělení chanos          

Eva Čechová                 606 119 979

III. oddělení chanos        

Ivana Lavičková               731 659 044

IV. oddělení chanos          

Lucie Korbelová              604 572 159

Vážení rodiče, těšíme se na spolupráci s vámi v novém školním roce a věříme, že aktivity, které vašim dětem nabízíme,  jim budou přínosem  a školní družina se pro ně stane místem příjemné relaxace i zajímavého poznání a poučení.

S pozdravem vychovatelky.