Informace

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna je součástí Základní školy Třemošná, kapacita jídelny je 450 strávníků. Vydávání obědů probíhá ve dvou budovách – na Chanosu, kde se obědy vaří, v budově na Americké, kam se uvařené obědy dovážejí a strávníkům pouze vydávají. Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Kromě stravování žáků a zaměstnanců školy poskytujeme také stravování pro veřejnost.

Skladba jídelních lístků je zaměřena na vytváření správných stravovacích návyků u dětí. Snažíme se vařit zdravě a vyváženě. Při sestavování jídelníčků jsme vázáni dodržováním výživových norem pro školní stravování, které určují, kolik by děti různých věkových skupin měly konzumovat ryb, luštěnin, masa, mléka, brambor, tuků, cukrů, ovoce a zeleniny. To znamená, že musíme několikrát do měsíce zařazovat do jídelníčků také ryby a luštěniny, na které nejsou někteří naši strávníci příliš zvyklí ze svých domovů. Přesto se snažíme vymýšlet stále nové recepty, aby děti tyto pokrmy ochutnaly a přitom třeba zjistily, že i zdravá strava může být chutná. Každý strávník má možnost výběru ze dvou druhů jídel. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a nápoje, několikrát týdně je podáván salát, dezert nebo ovoce. Pitný režim je zajištěn nabídkou nápojů s 50 % podílem ovoce (bez chemických konzervantů), které jsou navíc obohacené o vitamíny, dále nabízíme kvalitní ovocné čaje a sirupy.

Přihlášení ke stravování

Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování a zaplatí zálohu 500,-Kč. Záloha zůstává po celou dobu stravování, po ukončení je záloha vyúčtována. Strávník si zakoupí čip pro možnost výběru oběda, jeho odhlašování a přihlašování. Cena čipu je 115,- Kč. 
Jídelníček je zveřejněný na internetu: www.strava.cz, zařízení 3789.

Způsoby odhlašování a přihlašování obědů

  1. Přes internet – zákonný zástupce nahlásí uživatelské jméno a heslo u vedoucí školní jídelny a po registraci může žák přihlašovat a odhlašovat obědy.
  2. Čipem – žák může přihlašovat a odhlašovat obědy přímo u terminálu ve školní jídelně (tato možnost platí pouze pro jídelnu v budově U stadionu 964).
  3. Telefonicky – přímo u vedoucí školní jídelny na telefonu č.: 377 953 445.

U všech způsobů přihlašování a odhlašování platí dělat změnu nejpozději den předem do 10:00 hodin.

Stravné se platí zpětně za uplynulý měsíc.
Způsob platby je určen – Řádem školní jídelny

Souhlas k inkasu

je povinen si zařídit každý strávník do konce září,
platba za stravné je strhávána vždy k 15. dni v měsíci, číslo účtu 27-918 635 0287/0100
Žák se může ve ŠJ stravovat pouze za předpokladu, že má včas zaplacené stravné. V případě pozdních plateb bude výdej stravy pozastaven do doby úhrady.

NEPŘÍTOMNOST – první den nepřítomnosti žáka si mohou rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů. Za nevyzvednutou stravu se neposkytuje žádná náhrada. Na ostatní dny je nutné obědy odhlásit, jinak je účtována plná cena oběda.
Tel. 377 953 445, e-mail: sj.tremosna@seznam.cz

Výše stravného:

Žáci  6 – 10 let                    30,-Kč
11 – 14 let                           32,-Kč
15 – 18 let                           34,-Kč
Cizí strávníci                     79,-Kč