Informace

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ STRAVUJÍCÍCH SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ TŘEMOŠNÁ

Kontakt: tel. 377 953 445,  mob. 731 659 043    email:  skolnijidelna@zstremosna.cz  

                                                                          sj.tremosna@seznam.cz

Podmínkou účasti na stravování ve školní jídelně je vyplnění  přihlášky ke stravování a zaplacení zálohy za stravovací služby ve výši 500,- Kč.

Záloha zůstává na účtu školy po celou dobu stravování. Při ukončení stravování je záloha vyúčtována bezhotovostně automaticky na účet strávníka. Strávník si zakoupí na dobu stravování čip potřebný pro výběr oběda, odhlašování a přihlašování stravy, možné volby jednoho ze dvou jídel. Cena čipu je cca 125,- Kč. Po ukončení stravování se čip nevrací. Při ztrátě čipu si strávník musí koupit nový čip.

Jídelníček je zveřejňován na internetu: www.strava.cz , zařízení 3789.

Způsoby přihlašování a odhlašování stravy

  1. 1. Vzdáleným přístupem (strava.cz , zařízení 3789) – zákonný zástupce nahlásí uživatelské jméno a heslo žáka vedoucí školní jídelny a po jeho zaregistrování si žák nebo jeho zákonný zástupce může vzdáleným přístupem přihlašovat a odhlašovat obědy.
  2. 2. Telefonicky – přímo u vedoucí školní jídelny tel: 377 953 445; mobil: 731 659 043

(lze využít pouze ve výjimečných případech – nemoc žáka,  neočekávaná nepřítomnost žáka ve škole, ….)

U všech způsobů přihlašování a odhlašování lze jakoukoli změnu registrovat nejpozději den předem do 10,00 hod.!

Platba stravného

Stravné je účtováno zpětně za uplynulý měsíc.

Způsob platby je určen řádem školní jídelny ZŠ Třemošná (platba – souhlas k inkasu).

Souhlas k inkasu  –       je povinen si zřídit každý strávník před započetím školního

stravování, na začátku školního roku nejpozději do konce 15. září

–        platba za stravné je strhávána vždy k 15. dni v měsíci

                       Číslo účtu 27-9186350287/0100

Žák se může ve školní jídelně stravovat pouze za předpokladu, že má včas zaplacené stravné. V případě pozdních plateb bude výdej stravy pozastaven do doby úhrady dlužné částky.

Nepřítomnost žáka ve škole

První den nepřítomnosti žáka si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd do jídelních přepravních nádob (jídlonosičů). Pokud tak neučiní, za nevyzvednutou stravu škola neposkytuje žádnou náhradu.

Na ostatní dny nepřítomnosti žáka ve škole je povinností stravu si odhlásit, jinak je účtována plná cena oběda (po dobu nepřítomnosti žáka ve škole není jeho strava státem dotována).

(od 1. 9. 2022)     

věková kategorie žáka cena za jeden oběd / Kč
6 – 10 let 33,-
11 – 14 let 35,-
15 – 18 let 37,-

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni dle aktuálního věku od 1. září na dobu celého školního roku.

Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a nápoje. Strávník má možnost výběru ze dvou druhů jídel. Povinností školní jídelny je plnit spotřební koš (měsíční plnění potravin důležitých pro zdravý růst a vývoj dítěte – zejména luštěniny,  ryby,  čerstvá zelenina a ovoce, mléčné výrobky). Pitný režim je zabezpečován nápoji bez chemických konzervantů,  které jsou obohacené o vitamíny a s 50 % podílem ovoce. Strávníkům jsou také předkládány kvalitní ovocné čaje a sirupy.

Iva Dobrá – vedoucí školní jídelny