Historie školy

Budova základní školy tvoří krásnou a nepřehlédnutelnou dominantu města. Industrializací obce ve druhé polovině 19. století (těžba uhlí, výroba skla, keramický průmysl) se zvýšil počet obyvatelstva Třemošné a dosavadní škola proti kapličce na návsi nevyhovovala narůstající dětské populaci. Stavba nové školy byla v té době nevyhnutelná. Dne 16. září 1894 byla nová škola vysvěcena a 18. září 1894 přivítala ve svých učebnách 320 žáků. Do její bohaté historie se zapsaly desítky učitelů i generace místních i přespolních dětí.

Škola v Třemošné nemůže ve svém kulturním poslání opomenout zdejšího rodáka, malíře Václava Brožíka. Rovněž malí výtvarníci z Třemošenské školy dosáhli v minulosti mezinárodního úspěchu – jejich obrázky zvítězily ve výtvarné soutěži UNESCO a 24. října 1958 vyšly jako poštovní známky.