Kontakty

Vedení školy

Ředitel školy
Mgr. Václav Fencl
377 855 645, 777 367 766
fencl@zstremosna.cz
reditelna@zstremosna.cz

Výchovná poradkyně, metodik prevence
Mgr. Kateřina Švugerová
604 560 232
svugerova@zstremosna.cz

Zástupce ředitele školy
Mgr. Irena Šiková
604 139 425
sikova@zstremosna.cz


Kariérový poradce
Mgr. Jana Effenbergerová
604 552 621
effenbergerova@zstremosna.cz

První stupeň

Mgr. Petra Bílá
604 635 656
bila@zstremosna.cz

Mgr. Nikola Červenková
604 316 342
cervenkova@zstremosna.cz

Mgr. Romana Kabátová
604 572 677
kabatova@zstremosna.cz

Mgr. Drahoslava Sojková
604 552 621
sojkova@zstremosna.cz

Bc. Petra Šusterová
604 552 621
susterova@zstremosna.cz

Mgr. Soňa Hosprová
604 380 296
hosprova@zstremosna.cz

Mgr. Jindra Svítková
604 572 677
svitkova@zstremosna.cz

Mgr. Jana Škardová
604 572 677
skardova@zstremosna.cz

Mgr. Kateřina Švugerová
604 560 232
svugerova@zstremosna.cz

Mgr. Karolína Sidorjaková
604 624 331
sidorjakova@zstremosna.cz

Druhý stupeň

Mgr. Anna Benešová
604 576 398
benesova@zstremosna.cz

Mgr. Petr Haken
604 572 101
haken@zstremosna.cz

Mgr. Jan Hibler
604 576 398
hibler@zstremosna.cz

Mgr. Zdeňka Královcová
604 572 101
kralovcova@zstremosna.cz

Mgr. Karel Švuger
604 572 677
svuger@zstremosna.cz

Věra Křížková, DiS.
604 552 621
krizkova@zstremosna.cz

Mgr. Jana Effenbergerová
604 552 621
effenbergerova@zstremosna.cz

Mgr. Ivana Kuhnová
604 572 101
kuhnova@zstremosna.cz

Mgr. Olga Marková
604 576 398
markova@zstremosna.cz

Mgr. Lucie Pokorná
604 576 398
pokorna@zstremosna.cz

Ing. Jana Jandová
604 572 101
jandova@zstremosna.cz

Asistentky pedagoga

Bohuslava Mašková
604 515 522
maskova@zstremosna.cz

Michaela Kondelíková
604 515 522
kondelikova@zstremosna.cz

Hana Ornstová
604 515 522
ornstova@zstremosna.cz

Jana Mošnová
604 380 296
mosnova@zstremosna.cz


Hana Týrová
604 515 522
tyrova@zstremosna.cz

Olga Štychová
604 515 522
stychova@zstremosna.cz

Martina Měšťánková
604 380 296
mestankova@zstremosna.cz

Šárka Jílková
604 380 296
jilkova@zstremosna.cz

Ostatní kontakty

Jídelna
377 953 345, 731 659 043

Sekretariát
Romana Kuchynková
377 953 273
sekretariat@zstremosna.cz