Kroužky

Budova Chanos

Nabídka kroužků bude aktualizována v průběhu září

Budova Ves

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z matematiky