Kroužky

ZŠ Třemošná si je vědoma významu doplnění vzdělávání žáků o zájmové aktivity podporující všestranný rozvoj dítěte, a proto organizuje zájmové vzdělávání svých žáků ve spolupráci s DDM Kamarád v Třemošné a ZUŠ Třemošná.

Hned v prvních dnech každého školního roku DDM přichází s nabídkou kroužků do všech tříd školy, na které se mohou žáci přihlásit podle vlastního zájmu. Většina kroužků je realizována v učebnách  a  v pronajatých zařízeních DDM, některé i v budově školy (tělocvična, budova U Stadionu 964). Škola také umožňuje ZUŠ v Třemošné realizovat část výuky hry na vybrané hudební nástroje včetně sborového zpěvu v areálu školy na Americké ulici 146.  

Bohatá nabídka kroužků a v letním období i letních táborů s velice zajímavou tématikou dovoluje žákům školy realizovat své zájmy v různých oblastech a umožňuje jim také zažít zajímavé chvíle s kamarády mimo vyučování nebo na prázdninových táborech.

V letošním školním roce žáci školy navštěvují ve velké míře sportovní kroužky: florbal, bowling, stolní tenis, horolezectví, parkour, plavání,  frisbee,….. oblíbenými kroužky jsou také šikovné ruce, keramika pro děti, výtvarný atelier,  letecké modelářství, škola tance a rybářský kroužek.  Žáci školy také projevují  zájem o nové a netradiční zájmové aktivity, které mohou realizovat v kroužcích airsoftu, zumby, rope skippingu a dalších.

více informací o kroužcích:  www.ddmkamarad.cz

Kroužky pořádané školou pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školu

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z matematiky