Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023, vyučování začne 3.1. 2023
Ukončení vyučování v prvním pololetí 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 13. 2. – 19. 2. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 2023
 Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023
Zahájení školního roku 2022/2023 4. 9. 2023

Zápis do 1. ročníku proběhne – 18. 4. 2023