Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/22

Zahájení školního roku 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny 27. 10. – 30. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022, vyučování začne 3.1. 2022
Ukončení vyučování v prvním pololetí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 7. 2. – 11. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 2022
 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022
Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2022

Zápis do 1. ročníku proběhne 21. 4. 2022