Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/24

Zahájení školního roku 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024, vyučování začne 3.1. 2024
Ukončení vyučování v prvním pololetí 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 19. 2. – 25. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Vysvědčení za 2. pololetí 28. 6. 2024
 Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2024
Zahájení školního roku 2022/2023 2. 9. 2024

Zápis do 1. ročníku proběhne – termín bude upřesněn