Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/20

Zahájení školního roku 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020, vyučování začne 6.1. 2020
Ukončení vyučování v prvním pololetí 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 2020
 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020
Zahájení školního roku 2017/2018 1. 9. 2020

Zápis do 1. ročníku proběhne 2. 4. 2020