Kontakty

Školní psycholog

Mgr. Tereza Hanusová
Tel: 734 660 120
hanusova@zstremosna.cz

Konzultace úterý a čtvrtek po předchozí domluvě

Výchovný poradce, metodik prevence

Mgr. et Mgr. Kateřina Švugerová
Tel: 604 560 232
svugerova@zstremosna.cz

Konzultace čtvrtek 14:00 až 16:00 po předchozí domluvě

Kariérový poradce

Mgr. Jana Effenbergerová
Tel: 604 552 621
effenbergerova@zstremosna.cz

Konzultace po předchozí domluvě