Školní psycholog

Mgr. Tereza Hanusová

Kdo jsem a s čím se na mě můžete obrátit

  • Jsem absolventka pětiletého VŠ studia oboru psychologie
  • poskytuji poradenství, pomáhám řešit výchovné, kázeňské problémy a osobní problémy žáků
  • poskytuji krizovou intervenci
  • poskytuje metodickou pomoc a podporu učitelům při vedení hodin
  • nestranně pomáhám v případech nedorozumění či konfliktu zúčastněných stran
  • jsem vázána mlčenlivostí (kromě závažných případů, kdy mám ohlašovací povinnost)
  • spolupracuji s dalšími odborníky, na které mohu v případě potřeby odkázat (pedagogicko – psychologická poradna a SPC, kliničtí psychologové, pedopsychiatři)

Vystudovala jsem psychologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v Praze na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Pracovala jsem sedm let v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni jako psycholog a tři roky jako oblastní metodik primární prevence.

Mám zkušenost nejen s psychologickou diagnostikou a individuální prací s dětmi rodinami, ale také s třídním kolektivem.

Absolvovala jsem výcvik v rodinné terapii a základy krizové intervence.

Zaměřuji se především na práci s dětmi s ADHD a také na práci se vztekem.