Volba povolání

Mgr. Jana Effenbergerová

Kdo jsem a s čím se na mě můžete obrátit

Poskytuji kariérové poradenství, pomáhám v profesní orientaci a směřování žáků

Zajišťuji distribuci brožury ATLAS ŠKOLSTVÍ žákům – informace o SŠ a SOU v Plzeňském kraji

Organizuji návštěvu žáků na Úřadu práce v Plzni, setkávání zástupců střední škol s vycházejícími žáky v hodinách

Zprostředkovávám zaslané informace z jednotlivých středních škol (studijní obory, dny otevřených dveří apod.) prostřednictvím GOOGLE UČEBNY – Volba povolání

Pomáhám žákům s výběrem středních škol

Pomáhám žákům a zákonným zástupcům s vyplňováním přihlášek k přijímacímu řízení

Spravuji Google Učebnu Volba povolání – v elektronické podobě předávám všechny informace potřebné k přijetí na střední školy

Vystudovala jsem učitelství Výchovně vzdělávacích předmětů v aprobaci Tělesná výchova – Občanská výchova na Pedagogické fakultě v Plzni.

V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala tyto kurzy:

Učíme o lidské sexualitě –  Pedagogické centrum Plzeň – 2004

Kdo z koho aneb ,,kdo se pere nezlobí” – KCVJŠ Plzeň – 2005

Základy první pomoci – KCVJŠ Plzeň – 2006

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní a mimoškolní tělesné výchově – KCVJŠ –  Plzeň  2007

Aktivní metody pro rozvoj klíčových kompetencí – SCIO.CZ – 2007

Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování – DVPP Mgr. Michaela Veselá – 2008

Kyberšikana a porušování lidských práv prostřednictvím ICT – KCVJŠ Plzeň – 2010

Školská legislativa – úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole – NIDV –  2014

Zdravotník zotavovacích akcí – DVPP- Mgr. Ludmila Lešková – 2016

Právní minimum ve školní praxi – NIDV – 2016

Dva kroky k inkluzivní škole – NIDV – 2018

Syndrom ADHD – jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí – NIDV – 2018

Péče o duši – cesta k radosti z pedagogické praxe – NIDV – 2019

I. konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje ,,Budování bezpečného klimatu na školách” – Plzeňský kraj – 2019

Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě – PROJEKT ODYSSEA, z.s – 2021

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků – SYPO – 2022

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi – NPI – 2022

3. konference primární prevence rizikového chování ,,Jak připravit a naplánovat nový školní rok” – Plzeňský kraj – 2023

Letní setkání s pedagogy – ,,Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II” 2023

Jsem přesvědčena, že kvalitní vzdělání je nejlepší investicí do budoucnosti a že orientace v profesním životě je dobrý start do života.