Výlet ŠD Svatý Štěpán

Dvoudenní pobyt s indiánskou tematikou absolvovala více než osmdesátka žáků prvního stupně ve středisku Svatý Štěpán u Cheznovic. Počasí přálo a paní vychovatelky připravily dětem skutečně bohatý program, takže na stýskáni neměli čas ani naši nejmenší prvňáčci. Jak si to děti užívaly a jak jim to slušelo ve vlastnoručně vyzdobených tričkách dokládají přiložené fotografie.

P1100144P1100169